Smanjuje se porez na imovinu - ENFIA

Vlada Kiriakosa Micotakisa je pokrenula proces smanjenja stope poreza na imovinu (ENFIA). Grčko Ministarstvo finansija planira da od sledeće godine dodatno smanji porez na imovinu. U proseku, smanjenje će biti oko 10%. Tokom 2019 ono je iznosilo 22%.

Detaljnije