Atina će uskoro promeniti svoj izgled – grandiozni plan...

Velika pešačka ruta ili samo Velika šetnja (Great Walk) je ime najvećeg projekta transformacije centralnih delova Atine. Projekat će, koristeći 6,8km pešačkih staza, ujediniti sve istorijske celine grčke prestonice, znamenitosti i svetski poznate arheološke lokacije širom grada.

Detaljnije