Cene nepokretnosti u Grčkoj su porasle u 2019

Tržište nekretnina u najvećim grčkim gradovima pokazalo je impresivan rast cena u 2019. godini. Porast cena su osetili kako kupci tako i zakupci stanova. Prema podacima sa portala koji se bave nekretninama, grčko tržište je jedno od najbrže rastućih u južnoj Evropi. Najaktivniji učesnici na tom tržištu su strani investitori kojima je u interesu da prilikom kupovine nepokretnosti u Grčkoj dođu i do boravišne dozvole.

Detaljnije