Uslovi korišćenja

Uvod

Ovaj sajt (u daljem tekstu „Sajt“) predstavlja jednu od usluga koju pruža GREKODOM DEVELOPMENT S.A., sa sedištem u Solunu, 14. kilometar puta Solun-Mihanjonas, petlja solunskog aerodroma “Makedonija”, Termi 57001, PIB: 800520960 (u daljem tekstu - „Kompanija“ ili „mi“). Kompanija je vlasnik Sajta. Sajt uključuje različite vrste reklama u svom sadržaju. Osim ako je izričito drugačije navedeno, sve već postojeće, kao i sve nove usluge koje mogu biti uključene u Sajt, podležu sledećim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi“). Referenca na „vi“ ili „vaš“ je referenca na gosta / korisnika / pretplatnika ovog Sajta.

 

Pristup Sajtu i informacijama koje se odnose na sve usluge obuhvataju poštovanje i prihvatanje ovih Uslova. Iz tog razloga, preporučujemo da ih pažljivo pročitate pre nego što posetite ili koristite veb stranice i usluge Sajta.

 

Pregled sadržaja

1. OPŠTI USLOVI

2. OBAVEZE, DOZVOLE, ZABRANE, KRŠENJE PRAVILA

3. REGISTRACIJA

4. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

5. GARANCIJA, ODGOVORNOST I ŠTETE

 

1. OPŠTI USLOVI

Ovi Uslovi postavljaju sva pravila i obaveze koje se primenjuju prilikom Vašeg korišćenja Sajta. Korišćenjem našeg Sajta potvrđujete da prihvatate ove Uslove i da ste saglasni da ih poštujete. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima, ne smete da koristite Sajt. Preporučujemo da odštampate i zadržite kopiju ovih Uslova za buduću upotrebu. Oni su pravno obavezujući sporazum između Vas i naše kompanije. Ovi Uslovi takođe mogu da upućuju na druge Uslove koji se primenjuju prilikom korišćenja našeg sajta, kao što je naša Politika privatnosti. Korišćenjem našeg Sajta pristajete na obradu vaših podataka u skladu sa ovim odredbama. S vremena na vreme menjamo ove Uslove tako što ih ažuriramo na Sajtu. Svaki put kada želite da koristite naš Sajt, molimo vas da proverite ove Uslove da biste bili sigurni da razumete Uslove koji se primenjuju u tom trenutku.

 

2. OBAVEZE, DOZVOLE, ZABRANE, KRŠENJE PRAVILA PONAŠANJA

2.1 Vi ste odgovorni za dobijanje pristupa uslugama Sajta. Ovaj pristup može uključivati naknade trećih strana (kao što su provajderi Internet usluga ili naknade za povezivanje). Vi ste isključivo odgovorni za plaćanje tih naknada.

2.2 Prihvatate da ste isključivo vi odgovorni da osigurate da vaš računarski sistem ispunjava sve relevantne tehničke specifikacije neophodne za korišćenje ovog Sajta i da je vaš računarski sistem kompatibilan sa ovim Sajtom.

2.3 Ne smete da zloupotrebljavate naš sistem ili ovaj Sajt. Konkretno, ne smete da hakujete, zaobiđete bezbednosne postavke ili na drugi način ometate rad našeg sistema i ovog Sajta, niti da pokušate da izvršite bilo šta od prethodno navedenog. Ovo uključuje uvođenje virusa, trojanaca, logičkih bombi ili drugog materijala koji je ili bi mogao biti zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete da zloupotrebljavate nijednu formu na Sajtu i svi obrasci koje pošaljete moraju biti pravi upit.

2.4 Ne smete da otpremate ili koristite neprikladan ili uvredljiv jezik ili sadržaj ili tražite bilo kakve komercijalne usluge u bilo kojoj komunikaciji, formi ili e-pošti koju šaljete, sa ili na Sajt.

2.5 Kad god koristite funkcije koje vam omogućavaju da otpremate sadržaj na naš Sajt ili da stupite u kontakt sa drugim korisnicima preko našeg Sajta, morate se pridržavati standarda sadržaja koji su navedeni u ovim Uslovima. Garantujete da je svaki takav doprinos u skladu sa standardima pomenutim u ovim Uslovima i bićete odgovorni prema nama i tražićemo obeštećenje u slučaju bilo kakvog kršenja ove garancije.

2.6 Kada popunite i podnesete obrazac za upit na našem Sajtu, ovo predstavlja dozvolu administratorima Sajta da dodaju vaše podatke u bazu podataka. Korišćenje vaših podataka na ovaj način je u skladu sa našom Politikom privatnosti.

2.7 Sav sadržaj koji postavite na naš Sajt smatraće se nepoverljivim i nevlasničkim i imamo pravo da koristimo, kopiramo, distribuiramo i otkrijemo trećim licima svaki takav sadržaj u bilo koju svrhu. Takođe imamo pravo da otkrijemo vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi ili tvrdi da sadržaj koji ste postavili ili otpremili na naš Sajt krši ta zakonska prava treće strane.

2.8 Stavovi koje su izrazili korisnici na našem Sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrednosti.

2.9 Vaš sadržaj ne sme da sadrži bilo kakav materijal koji kleveta bilo koju osobu, bilo kakav materijal koji je nepristojan, uvredljiv, koji predstavlja govor mržnje, koji je diskriminatoran, neetički, nemoralan ili huškački, niti da sadrži bilo kakav materijal koji krši ili bi potencijalno mogao da povredi prava intelektualne svojine treće strane.

2.10 Utvrdićemo po sopstvenom nahođenju da li je došlo do kršenja ove politike.

2.11 Tamo gde je došlo do kršenja ove politike, možemo preduzeti mere koje smatramo odgovarajućim.

2.12 Ova radnja može uključiti naredno trenutno, privremeno ili trajno povlačenje vašeg prava na korišćenje našeg Sajta; trenutno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo koje objave ili materijala koji ste postavili na naš Sajt; dalji pravni postupak protiv vas; otkrivanje takvih informacija organima za sprovođenje zakona.

2.13 Pored svih naših gore navedenih prava, zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji postavite na naš Sajt u bilo kom trenutku bez obaveštenja i bez navođenja razloga.

2.14 Zadržavamo pravo da korisnicima zabranimo pristup ovom Sajtu i / ili ograničimo ili onemogućimo njihov pristup ili korišćenje bilo kog ili svih elemenata naših usluga, trajno ili privremeno po sopstvenom nahođenju. Svaki takav korisnik će biti upozoren i ne sme da pokuša da koristi ovaj Sajt pod bilo kojim drugim imenom ili preko bilo kog drugog korisnika.

2.15 Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost celog ili bilo kog dela našeg Sajta iz poslovnih i operativnih razloga. Takođe ste odgovorni da obezbedite uslove da sve osobe koje pristupaju našem Sajtu preko vaše internet veze budu upoznate sa ovim Uslovima i drugim primenjivim Odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

2.16 Ne smete da uvežete ovaj Sajt sa bilo kojim drugim Sajtom bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Možete da povežete našu početnu stranicu pod uslovom da to uradite na način koji (po našem razumnom mišljenju) ne šteti našoj reputaciji ili nas izlaže riziku. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja i bez navođenja razloga.

2.17 Naš Sajt ne sme biti jasno naznačen ni na jednom drugom Sajtu, niti možete da kreirate vezu ka bilo kom delu našeg Sajta osim početne stranice.

2.18 Ne smete uspostaviti vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane tamo gde isti ne postoje.

 

3. REGISTRACIJA

Naš Sajt je dostupan besplatno, ali korišćenje nekih od usluga može u budućnosti biti predmet naknade u obimu i uslovima koji bi se utvrdili.

Pristup servisu ne zahteva da se registrujete kod nas. Međutim, za korišćenje određenih usluga registracija kod nas je obavezna.

3.1 Za registraciju, saglasni ste da:

3.1.1 pružite istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi u relevantnom obrascu prijave za pristup sadržaju / uslugama Sajta i

3.1.2 održavati i pažljivo ažurirati vaše registracione podatke, kako bi bili istiniti, tačni, aktuelni, ažurirani i potpuni.

Po našem nahođenju, možemo odbiti vašu prijavu za registraciju. Ako prihvatimo vašu prijavu za registraciju, to ćemo potvrditi slanjem e-pošte koju treba da verifikujete.

Svaka registracija je samo za jednog korisnika. Ne smete da delite svoje korisničko ime i lozinku sa bilo kojom drugom osobom ili sa više korisnika na mreži. Informacije date na ovom Sajtu su samo za opšti interes i ne predstavljaju konkretan savet. Obavezujete se da su sve informacije koje ste dali za potrebe registracije kod nas tačne i potpune. Prihvatate isključivu odgovornost za svako korišćenje i poverljivo čuvanje bilo kog ID naloga i lozinke koje ste možda dali ili ste odabrali za korišćenje na ovom Sajtu. Odmah ćete nas obavestiti o svakom njihovom neovlašćenom korišćenju ili bilo kom drugom narušavanju bezbednosti ovog sajta za koje saznate. Imamo pravo da onemogućimo bilo koji ID nalog ili lozinku, bez obzira da li ste odabrali ili koju smo mi dodelili, u bilo kom trenutku, ukoliko niste ispoštovali bilo koju od odredbi ovih Uslova. Saglasni ste sa postavljanjem i / ili objavljivanjem oglasa na Sajtu. Registracijom na našem sajtu saglasni ste da budete dodani na našu listu biltena. Ukoliko želite da otkažete pretplatu, kontaktirajte nas ili možete koristiti opciju „Otkaži pretplatu“ koja se nalazi u bilo kom biltenu koji dobijete od nas.

 

4. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj Sajta je intelektualna svojina kompanije. Svi zaštitni znaci, logotipi i uslužni znaci koji se pojavljuju na Sajtu su vlasništvo kompanije ili trećih lica. Osim izričito navedenih izuzetaka (intelektualna prava trećih strana, saradnika i subjekata), ceo sadržaj Sajta, uključujući slike, grafike, fotografije, dizajn, tekstove, dostupne usluge i sve datoteke ovog sajta uopšte, je intelektualno vlasništvo, registrovane trgovačke marke i uslužne oznake usluga Sajta i zaštićen je relevantnim odredbama grčkog i evropskog zakona i međunarodnim konvencijama i ugovorima. Shodno tome, ništa od ovoga se ne sme prodavati, kopirati, modifikovati, reprodukovati, ponovo objavljivati ili postavljati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način, u celini ili delimično. Razumete i saglasni ste da nemate pravo da reprodukujete, kopirate, prodajete, preprodavate i / ili iskorišćavate u bilo koje komercijalne svrhe sadržaj (ili bilo koji njegov deo) Sajta.

 

5. GARANCIJA, ODGOVORNOST I ŠTETE

5.1 Iako kompanija nastoji da osigura da bilo koji materijal dostupan za preuzimanje sa ovog Sajta nije na bilo koji način kontaminiran, ne garantujemo da će takav materijal biti bez infekcije, virusa i / ili sličnog koda.

5.2 Zbog prirode softvera i interneta, ne možemo garantovati da će vaš pristup ovom Sajtu ili njegovo pokretanje biti nesmetan ili bez grešaka. Možemo ugasiti, povući, prekinuti ili promeniti sve ili bilo koji deo našeg Sajta bez obaveštenja. Nećemo biti odgovorni ako ne možemo da obradimo vaše podatke zbog okolnosti koje su van naše razumne kontrole.

5.3 Informacije date na ovom Sajtu su samo za opšti interes i ne predstavljaju konkretan savet. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našem Sajtu, ne dajemo nikakve izjave, garancije, bilo izričite ili implicirane, da je sadržaj na našem Sajtu tačan, potpun ili ažuriran.

5.4 Detalje o nekretninama dostupnim na ovom Sajtu daju nam nezavisni agenti za nekretnine, komercijalni agenti, agenti za iznajmljivanje, vlasnici nekretnina, vlasnici nekretnina u inostranstvu ili preduzimači novih objekata kako bi informacija vama bila dostupna. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije, sadržaj, proizvode i usluge koje nude ili pružaju treća lica ili entiteti preko Sajta.

5.5 Ne proveravamo podatke o imovini koji su nam dostavljeni i stoga ne dajemo nikakve garancije ili izjave u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti. Ako se oslanjate na ove detalje, to radite na sopstveni rizik. Preporučujemo vam da proverite sve detalje o imovini kod agenta za oglašavanje, stanodavca ili investitora pre nego što donesete bilo kakvu odluku ili preduzmete bilo kakvu radnju u vezi sa nekretninom koja se oglašava na našem Sajtu.

5.6 Ni mi ni treći pružaoci informacija ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitke, potraživanja ili troškove koji proističu iz:

5.6.1 smetnje, prekida, greške, propusta, telefonskog kvara, kašnjenja, blokade ili isključenja u radu elektronskog sistema koji su prouzrokovali kvarove, greške i preopterećenja na linijama i telekomunikacionim mrežama, ili iz bilo kog drugog uzroka koji je van kontrole kompanije.

5.6.2 korišćenje bilo kog nelegalnog programa i / ili zlonamernog i sa svim vrstama medija, kao što su virusi ili bilo koji drugi,

5.6.3 nepravilna ili netačna upotreba Sajtova kompanije.

5.6.4 bezbednosne ili navigacione greške uzrokovane kvarom pretraživača ili nekorišćenjem ažuriranih verzija.

5.7 Ovaj Sajt sadrži veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica. Nemamo kontrolu nad njihovim pojedinačnim sadržajem. Stoga ne dajemo nikakve garancije ili izjave u pogledu tačnosti ili potpunosti bilo koje informacije koja se pojavljuje u vezi sa bilo kojim povezanim veb sajtovima. Veze su tu samo zbog vašeg lakšeg korišćenja. Ne preporučujemo nikakve proizvode ili usluge koje se oglašavaju na tim veb lokacijama. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj veb lokaciji treće strane koja je povezana sa ovim Sajtom, to činite na sopstveni rizik.

5.8 Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za gubitak vaše lozinke ili ID-a naloga uzrokovan kvarom, greškom, gubitkom napajanja ili na drugi način uzrokovan vašim računarskim sistemom.

5.9 Možemo da postavimo takve sisteme koje s vremena na vreme smatramo potrebnim da sprečimo korišćenje automatizovanih programa za dobijanje neovlašćenog pristupa našem sistemu i ovoj veb lokaciji. Nije vam dozvoljeno da koristite automatizovane programe u takve svrhe i svako takvo korišćenje ili pokušaj korišćenja takvih automatizovanih programa sa vaše strane je na sopstveni rizik. Nećemo biti odgovorni prema vama za bilo kakve posledice koje proizilaze iz ili u vezi sa bilo kakvom takvom upotrebom ili pokušajem korišćenja automatizovanih programa za dobijanje neovlašćenog pristupa našem sistemu ili ovoj veb lokaciji.

5.10 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog vašeg korišćenja našeg Sajta ili vaše preuzimanje bilo kog sadržaja na njemu ili bilo kojoj veb lokaciji koja je povezana sa njim.

5.11 Kada koristite „obrasce za kontakt“ na ovom sajtu da biste se raspitivali o nekretnini, vaši podaci (uključujući vašu adresu e-pošte) biće poslati putem e-pošte direktno agentu za nekretnine, stanodavcu ili programeru koji reklamira nekretninu ili nekretnine za koje se raspitujete. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo koju naknadnu komunikaciju koju dobijete direktno od tog agenta za nekretnine, stanodavca ili programera.

5.12 Ukoliko ste korisnik Sajta, imajte na umu da našu stranicu pružamo samo za domaću i privatnu upotrebu. Saglasni ste da nećete koristiti naš Sajt u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe, i mi nemamo nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

5.13 Ako ste poslovni korisnik, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar), kršenju zakonske obaveze ili na neki drugi način, čak i ako je predvidljivo, koji proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnost korišćenja našeg Sajta; ili korišćenje ili oslanjanje na bilo koji sadržaj prikazan na našem Sajtu.

5.14 Posebno, nećemo biti odgovorni za gubitak profita, prodaje, pad poslovanja ili prihoda; Prekid poslovanja; gubitak predviđene uštede; gubitak poslovne prilike, dobre volje ili reputacije; ili bilo kakvog indirektnog ili posledičnog gubitka ili štete.

Prijava za Newsletter