Dodatne informacije

Troškovi Života

Troškovi održavanja nekretnina u Grčkoj nisu visoki. Oni uključuju:
 • Porez na imovinu
 • Osiguranje imovine
 • Javni komunalni troškovi i usluge
 1. Premija osiguranja. Osigruanje imovine nije obavezno u Grčkoj. Ali ako je kupljena imovina pod hipotekom, osiguranje hipoteke postaje obavezno. Godišnja premija osiguranja imovine iznosi oko 350 evra.
 2. Komunalni troškovi i usluge se plaćaju po kvadratnom metru. Prosečan iznos troškova usluga koje plaća vlasnik stana od 50 m2 je preko 600 evra (ako se živi u stanu 12 meseci godišnje). Naknada sakupljanja smeća je uključena u račun za struju.

Za više detalja, pogledajte u nastavku.

Kada postanete ponosni vlasnik,  dobijate sledeće račune:

 • Za odnošenje smeća, čišćenje stepeništa, održavanje lifta i naknade za grejanje (ukoliko je vaša kuća opremljena centralnim grejanjem). Što je prestižnija vaša okolina, kao i vaše naselje, veća je i naknada.
 • Za struju. Računi se dostavljaju na 2 meseca. Iznos za uplatu je obračunat na osnovu očitavanja brojila.
 • Račun za vodu dolazi na svaka 3 meseca. Takođe se računa merenjem.

Cena života u Grčkoj                         Jedinica                       Cena u evrima

Autobus                                               1 karta                         0.8

Benzin                                                 1 litar                          1.7

Iznajmljivanje automobila                                                      45 i više

Taxi                                                     1 km                            1

Meso (svinjetina)                                1 kg                             5

Flaširana voda                                     0.5 l                             0.50

Pomorandže                                        1 kg                             0.50

Morski plodovi                                    1 kg                             9

Večera u taverni                                 1 osoba                        15

Savet privatnog lekara                                                            40

Cigarete                                              1 kutija                                    3-4

Bioskop                                                1 karta                         9

 

Cena usluga

Struja                                                   kWh                             0.072

Voda                                                    m3                                                   0.41-0.65

Telefon + internet                               1 mesec                       40

Zemni gas                                           m3=11 kWh                 0.792

Dizel                                                    1 litar                          1.3

 

Pozitivni Aspekti Grčke Legalizacije

Prednosti Grčke legalizacije
 • Zajedno sa zvanjem vlasnika imovine, kupac stiče pravo svojine nad zemljištem na kome se nalazi njegova imovina (obično zemljište ili zemljište za poljoprivrednu upotrebu)
 • Vlada ne proverava poreklo plaćanja iz prestonice stranca, odnosno da li su porezi plaćeni u zemlji njegovog porekla
 • Potpisivanje posebnog ugovora koje daje pravo kupcu i njegovoj porodici da imaju više Šengen viza za više ulazaka u svim zemljama Šengena. Nakon što je potpisan glavni ugovor, stiče pravo da aplicira za boravišnu dozvolu, koja važi u svim zemljama Šengena
 • Niske poreske stope za imovinske poklone, za stečenu imovinu i za nasleđenu imovinu
 • Državljanima treće zemlje (van EU) je dozvoljeno da kupe nekretninu u Grčkoj
 • Posebna pravila u zvaničnom registru imovine se primenjuju, na sve stanove, kuće i vile koje se nalaze unutar stambenog naselja

Treba napomenuti da su propisi kod Grčkih nekretnina, jedni od najstarijih imovinskih propisa na svetu, i strogo se poštuju. Garantuje se osiguranje imovine kao i validnost ugovora o prenosu koji je priznat isto kao i akt Vlade. Evropski zakoni se automatski primenjuju u Grčkoj, a oni daju vlasnicima poprilično dosta privilegija i prednosti. Neke od njih su gore pomenute

Prijava za Newsletter