Grčka smanjuje porez na imovinu (ENFIA)

Vlasnici nekretnina u Grčkoj čekaju ublažavanje poreskog nameta, što bi, prema Vladinim rečima, trebalo da ima pozitivan efekat na privredu zemlje. Takođe, u iste svrhe, 2020/21. godine uvedene su poreske olakšice za strance, posebno za strane investitore, penzionere, samozaposlene, radnike, kao i za Grke koji se vraćaju u domovinu nakon finansijske krize. Grčki premijer Kirijakos Micotakis dugo je govorio o postepenom smanjenju jedinstvenog poreza na imovinu (ENFIA) uvedenog 2014. godine, a 2022. godine rukovodstvo zemlje zvanično obećava da će ga smanjiti za 13 odsto na trajnoj osnovi.

„Ova mera će biti pravedna za društvo i korisna za ekonomiju“, rekao je Kirijakos Micotakis u nedavnom saopštenju.

Podsećamo da prema grčkom zakonu 4223/2013 iz 2014. godine, svi vlasnici nekretnina su obavezni da plaćaju jedinstveni porez na imovinu ENFIA u grčku kasu svake godine. U cilju podrške domaćinstvima, i u vezi sa pandemijom, Vlada je odlučila da smanji poresko opterećenje ENFIA za 13%.

Uz obećanje o smanjenju ENFIA, premijer je podelio i planove za povećanje minimalne zarade od maja 2022. godine i pomenuo produženje već postojećeg programa subvencionisanja računa za struju.

Smanjenje poreza ENFIA je bilo očekivano. U 2021. godini, zbog globalnog zatvaranja, stotine hiljada vlasnika nekretnina u Grčkoj dobilo je državne beneficije. Broj prijava onih koji zbog pada prihoda ne mogu sebi da priušte da plate porez na vreme i u celosti, pokazao se toliki da je rukovodstvo zemlje počelo da aktivno revidira poreske stope.

Vredi pogledati istoriju poreskog zakonodavstva zemlje, jer postaje jasno da se porezi na nekretnine u Grčkoj stalno ažuriraju kako bi se regulisalo poresko opterećenje vlasnika i podržala privreda u bilo kojim uslovima. Ovo čini kupovinu nekretnine u Grčkoj profitabilnim načinom ulaganja u tržište koje može relativno brzo da se oporavi, delimično zahvaljujući kompetentnom pristupu Vlade podrđci građanima i poreskim rezidentima.

Prijava za Newsletter