Stranci i Grci će za plaćanje poreza moći da koriste kartice stranih banaka

Donedavno, sva plaćanja upućena grčkoj Vladi - naknade, porezi, razne dažbine - mogla su se vršiti samo pomoću bankovnih kartica izdatih u zemlji. Ova situacija je vrlo često izazivala poteškoće i dovodila do velikog gubitka vremena.

Na primer, Grci koji žive u inostranstvu imali su ozbiljnih problema kada su pokušavali da plate porez na nasledstvo ako nije bilo grčke kreditne kartice. Ili bi, na primer, vlasnik jahte usidrene u grčkoj luci morao da potroši mnogo vremena na plaćanje pristajanja ako nema nijednu bankovnu karticu u Grčkoj. Danas je, srećom, grčka vlada prepoznala postojanje problema i bavi se njime.

Predviđa se da će u bliskoj budućnosti i Grci i stranci moći da plaćaju poreze i druge naknade  bankovnim karticama koje su izdate u drugim zemljama.

Do sada je nezavisno telo grčke Poreska uprave već pokrenule proces pozivanja privatnih kompanija za kamate i obećava da će u roku od 15 dana izabrati izvođača koji će izvršiti sve neophodne izmene. Vlada obećava da će do aprila 2022. projekat biti realizovan i da će plaćanja državi biti dostupna ne samo preko grčkih bankarskih kartica, već i putem inostranih, debitnih i kreditnih.

Ovakva novina je veoma važna u ovom trenutku, kada nadležni očekuju povećanje priliva stranih investitora. U Atini se aktivno sprovode projekti izgradnje komercijalnih nekretnina, a Grčka već duže vreme izdaje „zlatne vize“.

Koje mogućnosti će ponuditi realizovani projekat? Na primer, Grci koji žive u inostranstvu i žele da plate svoje poreze, sada mogu da koriste Takisnet za plaćanje ili mogu da odu do poreske uprave i plate preko PoS terminala. Država u kojoj je kreditna kartica izdata, sada neće imati nikakav značaj. Takođe će biti lakše onima koji žele da plaćaju takse za pristajanje u grčkim lukama, jer će takođe biti moguće izvršiti i PoS plaćanja.

Za realizaciju projekta grčke vlasti će početi da sklapaju ugovor između IAPR-a (kompanije specijalizovane za digitalnu obradu i prepoznavanje slika) i provajdera platnih usluga. Osnovni zadatak licenciranog provajdera u kontekstu predmeta koji se razmatra je prijem i obrada finansijskih transakcija sa stranim bankarskim karticama u ime IAPR-a.

Do nedavno, IAPR je, uz podršku Interbank Sistems SA (DIAS), radio sa fizičkim prisustvom (Card Present) ili bez njega (e-POS - Card not Present). Danas u mreži kompanije postoji više od 250 elektronskih transfera. Očekuje se veliki remont mreže - biće dodati mobilni i fiksni terminali, što će pružiti još više mogućnosti svima koji žele da što brže i povoljnije plate porez, carinu ili naknadu.

Izvor: Ekatimerini

Prijava za Newsletter