Porezi

Plaćanje poreza na prenos je obavezno prilikom kupovine nepokretnosti u Grčkoj, i ona se oporezuje na dva načina:

3,09 % (umesto 10%  što je bilo pre 1. januara 2014) za izgrađene nepokretnosti sa građevinskom dozvolom izdatom pre 1.1.2006, i prilikom sekundarne kupovine stambenog objekta nezavisno od dobijanja građevinske dozvole. 23% samo u slučaju ako je građevinska dozvola izdata posle navedenog datuma.

Nakon kupovine imovine vlasnik mora da plati godišnji porez na imovinu (dana 1. Januara 2014.  godine Grčki parlament je usvojio novi jedinstveni porez na imovinu (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) ) . Novi porez je zamenio „hitan porez na imovinu“ izrečen 2011. godine koji je bio naplaćivan kroz račune Elektroprivrede (ΔΕΗ). Novi porez se odnosi na individualce, kao i na entitete, uključujući i zemljišta i poljoprivredne parcele. U slučaju zajedničkog vlasništva, plaćanje će biti određeno u zavisnosti od procentualnog vlasništva nad imovinom. Stopa poreza se može izračunati na sajtu poreske uprave koristeći Vaš lični pas kod.

Sledeća vlasnička prava podčešu novom porezu:

Lična imovina

Zajednička imovina

Zajednički podeljena imovina

„Freehold“ ( dugoročna stečena prava korišćena stambenog prostora ) i sl.

Osim toga, porez se plaća i za parking u zgradama, pokriveni parking, dodatne prostorije i bazene.

Treba napomenuti, da će prodavci imovine plaćati porez na dobit, koji mogu nastati u toku procesa prodaje imovine. Kao takva, dobit može se smatrati sa nesrazmernom i moguća razlika između realno procenjene vrednosti i stvarne komercijalne vrednosti navedene u ugovoru u prodaji, koja je uglavnom precenjena. Poreska stopa za ovakvu vrstu dobiti je 15 % a izriče u slučaju „sekundarne nekretnine“. U isto vreme postoji mogućnost dodatka predmeta na starost imovine.

Porez na imovinu obuhvata jedinstveni glavni porez i dodatne poreze. Glavni porez važi za zgrade, zemljišta, njive itd. Glavni porez se obračunava na osnovu lokacije imovine, veličine, korišćenja, starosti, sprata na kom se nalazi i otvorenih strana imovine. Dopunski porez ( tzv. luksuzni porez ) se izriče na posedu sa procenjenom vrednosti koja prelazi 300 000€ ako je vlasnik pojedinac ili ako vrednos prelazi 600 000€ u slučaju zajedničkog vlasništva. Stopa poreza se kreće 0,1% - 1% od procenjene vrednosti.

Skala i stopa poreza na dohodak

Obračunski period  2013 (2014 finansijska godina )

 

Prihod

Stopa poreza %

Stopa poreza na prihod

Ukupan iznos prihoda

Ukupan iznos poreza

€25.000

22%

€5.500

€25.000

€5.500

€17.000

32%

€5.440

€42.000

€10.940

Predviđen iznos

42%

 

 

 

 

b) Prihodi od preduzetnika i honoraraca, osim u slučaju (c) ovog paragrafa i honorarci se oporezuju što možete videti na sledećoj skali:

Skala poreza za nezaposlene:

 

Prihod  

Stopa poreza%

Stopa poreza

Ukupan iznos prihoda

Ukupan iznos poreza

€50.000

26%

€13.000

€50.000

€13.000

Predviđen iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

 

 

   

Smanjenje poreske stope od 50% iz prve kategorije na skali poreza za prihod od 10 000 € je obezbeđeno za mlade preduzetnike i za nove predstavnike frilansera koji su registrovani 1. Januara 2013. pa nadalje, prve 3 godine od početka njihovih poslovanja i poslovnih aktivnosti.

c) poreska stopa od 13% je propisana onima koji su u agro biznisu. Naročito, ako j započeta fiskalna 2014 godina (obračunski period 2013), oni će se oporezivati na osnovu progresivne poreske skale koja se primenjuje na zaposlene i penzionere

d) prihodi od izdavanja kao i od pokretne imovine ( izuzev slučajeva kada se prihod oporezuje iz izvora bez dalje poreske obaveze ) se oporezuju na osnovu skale ispod:

 

 

Tax scale on income from the real estate and movable property

 

 

Prihod   

Poreska stopa %

Poreska stopa   

Ukupan iznos prihoda

Ukupan iznos poreza

€12.000

10%

€1.200

€12.000

€1.200

Predviđen iznos

33%

 

 

 

 

 

   

Ukupan iznos prihoda od nekretnina je predstavljen kao dopunski porez koji se obračunava po stopi od 1,5%. Stopa iz prethodnog se povećava do 3% u slučaju da je stambeni prostor veći od 300m2 ili ako ima obezbeđen profesionalni lizing.

Fiksna poreska stopa na poreskoj skali zaposlenih i penzionera se smanjuje:

a)      Kada je prihod do 21 000 €, smanjuje se za 2100 €. U slučaju kada je porez manji od 2100 €, iznos je smanjen i ograničen za iznos poreza

b)      Poreski kredit od maksimum 2100 € se smanjuje za 100 € na svakih 1000€ iznad 21 000 €. Da bi smanjeni porez ostao isti , poreski obveznik treba da podnese izdate račune u skladu sa odredbama. Pravilnik plaćanja je izdat od strane država članica EU u odnosu na kupovinu roba i usluga od strane poreskih obveznika, supružnika ili porodice. Ukupan iznos računa treba da bude 25 % od potvrđenih oporezovanih prihoda u skladu sa skalom ovog paragrafa. Ukupan iznos računa računa ne bi trebalo da prelazi 10500 €. Nastali troškovi se prihvataju samo ako su uključeni u deklaraciji na vreme, oni se računaju za oba supružnika i ditribuiraju se među njima prema poreskoj deklaraciji individualnih prihoda u skladu sa skalom ovog paragrafa.

 

U slučaju da je iznos računa manji od obaveznog, porez se povećava za pozitivnu razliku između obaveznog iznosa računa, najveći limit je 10500€, i prikazani iznos računa se množi sa 22 %.

Prijava za Newsletter