Zlatna Kartica Grekodom Development Company

Cilj Grekodom Developement Kompanije je zadovoljstvo klijenta u svakoj fazi transakcije, kao i udoban boravak u Grčkoj nakon obavljanja kupovine. Da bi postigli ovaj cilj, razvili smo poseban program popusta. Kada se obavi transakcija kupovine, odnosno prodaje nekretnine, naši klijenti dobijaju zlatnu karticu, koja pojednostavljuje usluge kompanija Holding Mouzenidis Grupe i daje pravo na sledeće popuste:

-50% popusta na uslega u VIP lobiju na Makedonija aerodromu u Solunu

-50% popusta na parking na aerodromu u Solunu (mesto br. 6)

-20% popusta na vožnje Grekodom taksijem

-10% popusta na usluge Grekomed kompanije (usluge u zdravstvenim centrima).

-10% popusta na iznajmljivanje automobila

-10% popusta na usluge konstrukcije (npr. Instalacija TV antene, pejzažni dizajn, konstrukcija bazena)

-5% popusta na avio karte

-5% popusta na ekskurzije

Zlatna kartica za popuste mora biti prilozean uz pasoš i validna je samo za usluge koje obezbeđuju kompanije Mouzenidis Holding grupe

*Popusti na usluge Grekomed Kompanije pokrivaju sledeće usluge u European Medical Center Interbalkan u Solunu, kao I 7 specijalizovanih klinika u Atini:

1. Svi dijagnostički programi za odrasle i decu

2. Sve vrste operacija

3. Hospitalizacija

4. Prijem kod privatih lekara

5. Laboratorijska i ostala ispitivanja

6. IVF i porođaj

Sve usluge u Athens Medical Group su takođe obezbeđene.

Prijava za Newsletter