Iznajmljivanje

Ako ste kupili imovinu u Grčkoj, ali ne nameravate da živite tamo tokom cele godine, iznajmljivanje Vaše nekretnine može Vam doneti značajan prihod.

Kupovina nekretnina u Grčkoj je postao moderan trend u Evropi. Novac koji uložite u kupovinu kuće će Vam se vratiti vrlo brzo, u obliku iznajmljivanja. Naša kompanija će Vam pomoći da pronađete pouzdanog stanara, sastaviti i potpisati ugovor o iznajmljivanju, prebaciti kiriju na Vaš bankovni račun, i mi ćemo generalno paziti na Vašu imovinu.

Letnja sezona na poluostrvu Halkidiki, kao i u drugim delovima Grčke počinje u aprilu i traje do oktobra. Mnogi stranci vole da iznajme kuću za celu godinu a ne samo za nekoliko letnjih meseci. Prosečna kirija zavisi od mnogo faktora kao što su vrsta imovine, uslovi iznajmljivanja, sezone, udaljenosti od mora. Npr. prosečna kirija za vilu od dva sprata, sa baštom, koja nije mnogo udaljena od morske obale će iznositi oko 10 000 € godišnje, ili 150 € na dan, u slučaju kratkoročnog iznajmljivanja. Ako želite da iznajmite apartman na obali mora, to će Vas koštati u proseku 40-50 € po danu.

Stručnjaci kažu da su cene nekretnina trenutno prilično stabilne u Grčkoj. I nije verovatno ta će cene u budućnosti padati. Zemlja ostaje veoma privlačna kako turistima tako i investitorima.

 

OPŠTA UPUTSTVA ZA STANODAVCE I STANARE

  1. Izdavanje stambene imovine

-Minimalno trajanje zakupa za stambene svrhe je 3 godine i mora biti dogovoreno u pisanoj formi.

U slučaju zakupnine za stambene potrebe  porodicem poželjno je da navedete ime bračnog druga.

Uslučaju zakupa za stambene potrebe kao smeštaj za studente, preporučuje se da je sporazum potisan od strane njihovih roditelja, ili roditelji moraju da garantuju plaćanje zakupnine i druge troškove.

Čak i ako je pisani sporazum dogovoren za kraći period, vlasnik i zakupac su obavezani najmanje tri godine.

Ukoliko vlasnik i zakupac u sporazumu navedu kraći rok (npr. 8 meseci, 1 godina itd.), po isteku ugovorenog perioda, stanar predaje imovinu, a vlasnik preuzima ključ bez ikakvih problema. Zakupac treba da uzme u obzir pismene izjave o prihvatanju imovine od strane vlasnika, kao i to da ne polaže pravo na izanjmljivanje u budućem periodu.

Ovaj obavezni period može se menjati samo na osnovu novog zavedenog ugovora, koji može biti urađen samo po isteku od šest meseci od početnog zakupa.

Po isteku perioda od tri godine vlasnik može zahtevati njegovu/njenu imovinu u bilo koje vreme i zakupac je dužan da istu preda.

-Tokom perioda zakupa, vlasnik nema pravo da zahteva imovinu u svrhu ličnog stanovanja.

Iznos kirije može biti određen dogovorom stranaka. Takođe, može se podestit na osnovu dogovora stranaka. Ne preporučuju se promene na u većoj razmeri, zbog poteškoća u saglasnosti koje mogu izazvati probleme prilikom zakupa.

Ne prikazujte iznos manji od dogovorenog. Pored povrede poreskog zakona, uglavnom se šteti vlasniku, koji u slučaju da mora da traži naplatu kirije sudskim putem, neće biti u mogućnosti da zahteva drugačiji iznos od onog koji je naveden u ugovoru. Osim toga, i pored usmenog dogovora, stanar može da plati samo stanarinu navedenu u ugovoru.

-Prihod od iznajmljivanja podleže oporezivanju.

Što se tiče državnog distributera električne energije (ΔΕΗ), i Kompanije za Snabdevanje Vodom, poželjno je da stanar lično sklopi ugovore sa ovim pružaocima usluga. Tako, u slučaju državnog distributera električne energije (ΔΕΗ), vlasnik nikada neće biti optužen za dugove stanara. Uslučaju Vodovoda, stvari funkcionišu drugačije, poželjno je da vlasnik proverava plaćanje računa stanara. Naravno, treba uzeti u obzir da se ovo može pokriti uzimanjem depozita od stanara na početku iznajmljivanja (vidi dole).

Nakon potpisivanja ugovora, iznos jedne ili dve mesečne zakupnine uvek treba biti plaćen u vidu garancije. Garantovani iznos nikada ne treba računati kao kiriju plaćanja, jer je svrha njenog zadržavanja da pokrije ostale račune i manje štete na imovini. Garantovani iznos se vraća bz plaćanja kamate čim se utvrdi da stanar nema dugovanja (zajedničke troškove, struja, voda, gas) ida imovina nije oštećena.

Uslučaju imovine bez postojanja bilo kakvih vidljivih problema i štete, korektno je to pomenuti u ugovoru. Takođe, u slučaju da na imovini postoje određeni problemi ili šteta, to bi trebalo biti opisano u ugovoru, tako da po isteku ugovora zakupac ne bude optužen za to.

-Kirija koju plaća stanar, kao i računi (zajednički troškovi, struja, voda, gas), može se zahtevati kroz sudski postupak. Takođe, u isto vreme, može se zahtevati i iseljenje. U takvim slučajevima, neophodna je pomoć advokata. Ovaj postupak nije dugotrajan postupak. Troškovi će zavisiti od visine kirije kao i od visine ukupnog duga.

Izuzetan iznos zakupnine, kao i onaj koji verovatno nije moguće dobiti, može biti objavljen Poreskoj upravi. Dakle, vlasnik ne plaća porez, a zakupac će biti primoran u nekom trenutku da plati, jer ovi iznosi dobijaju status javnih prihoda.

  1. 2.      Kuća za iznajmljivanje za letovanje (odmor)

(minimalna površina 40m2)

-Sporazum se pravi u pisanoj formi

-Minimalni period zakupa je jedan (1) mesec

Ne postoji uslov za posebnom dozvolom EOT od Grčke turistčke organizacije

-Ne postoji uslov za pokretanjem postupka u Poreskoj upravi

Ugovor o zakupu sa ličnim podacima i PIB-om stanara bi trebalo elektronski dostaviti Poreskoj upravi. Ako stanar nije državljanin i period iznajmljivanja je do tri meseca, u tom slučaju se PIB ne spominje, treba naglasiti samo broj pasoša i mesto stanovanja.

Ako vlasnik ima za cilj da iznajmi stambenu imovinu na kraći vremenski period, neophodno je da se izvrši pokretanje postupka u Poreskoj upravi.

  1. 3.      Izdavanje nameštenog (opremljenog) apartmana.

(minimalna površina 80 kvadratnih metara)

-Sporazum se pravi u pisanoj formi

-Minimalni period zakupa je jedan (1) mesec, maksimalno tri (3) meseca.

Nedeljni najam je takođe dozvoljen, ali je potrebna posebna dozvola od EOT (Grčka turistička organizacija)

Ne postoji uslov pokretanja postupka u Poreskoj upravi

Ukupni period zakupa ne bi trebalo da prelazi tri (3) meseca u istoj godini, u oba slučaja zakupa, mesečni ili nedeljni.

Uslučaju iznajmljivanja vikendice, ili nameštenog/opremljenog apartmana, iznajmljivanje dve imovine od istog vlasnika je zabranjeno.

Iznosi kirije su objavljeni u Poreskoj upravi, i podležu oporezivanju.

 

  1. 4.      ZAKUP PROSTORA ZA PROFESIONALNU UPTREBU

Minimum trajanja prostora za profesionalnu upotrebu je tri (3) godine i trebalo bi da bude dogovoreno u pisanoj formi.

Čak i ako je pisani sporazum dogovoren za kraći vremenski period, vlasnik i zakupac su obavezani najmanje na tri godine. Ugovorne strane mogu raskinuti zakup potpisivanjem novog ugovora koji potvrđuju podnošenjem dokumenata koji imaju overen datum, odnosno dokument izdat od strane javnih institucija koje potvrđuju autentičnost potpisa.

Po isteku 18 meseci, vlasnik ima pravo da trazi imovinu za licnu upotrebu, odnosno za komercijalnu upotrebu od njega lično ili njegove dece, pod uslovom da su izvršili neku privrednu aktivnost u prošlosti u periodu od najmanje trideset (30) meseci.

Nakon isteka roka od jedne godine, stanar može zatraziti da napusti imovinu uz prethodnu najavu, koju je uradio minimum tri (3) meseca pre nego što odlazi i treba da plati redovnu kiriju pre poslednjeg dana, kao i da plati penal u iznosu od jednomesečne kirije.

Plaćanje kirije može biti određeno dogovorom stranaka. Takođe, može se podesiti prema ugovoru stranaka. Preporučuje se da se izbegnu izmene u velikoj razmeri, zbog poteškoća u saglasnosti, koje mogu doći prilikom sklapanja sporazuma.

Ne navoditi iznos manji od dogovorenog. Pored povrede poreskog zakona, to uglavnom ide na štetu vlasnika, jer u slučaju da mora da zatraži naplatu sudskim putem, vlasnik neće biti u mogućnosti da zahteva iznos drugačiji od onog navedenog u ugovoru.

-Prihod od iznajmljivanja podleže oporezivanju.

Što se tiče državnog distributera električne energije (ΔΕΗ), i Kompanije za Snabdevanje Vodom, poželjno je da stanar lično sklopi ugovore sa ovim pružaocima usluga. Tako, u slučaju državnog distributera električne energije (ΔΕΗ), vlasnik nikada neće biti optužen za dugove stanara. Uslučaju Vodovoda, stvari funkcionišu drugačije, poželjno je da vlasnik proverava plaćanje računa stanara. Naravno, treba uzeti u obzir da se ovo može pokriti uzimanjem depozita od stanara na početku iznajmljivanja (vidi dole).

Nakon potpisivanja ugovora, iznos jedne ili dve mesečne zakupnine uvek treba biti plaćen u vidu garancije. Garantovani iznos nikada ne treba računati kao kiriju plaćanja, jer je svrha njenog zadržavanja da pokrije ostale račune i manje štete na imovini. Garantovani iznos se vraća bz plaćanja kamate čim se utvrdi da stanar nema dugovanja (zajedničke troškove, struja, voda, gas) ida imovina nije oštećena.

Uslučaju imovine bez postojanja bilo kakvih vidljivih problema i štete, korektno je to pomenuti u ugovoru. Takođe, u slučaju da na imovini postoje određeni problemi ili šteta, to bi trebalo biti opisano u ugovoru, tako da po isteku ugovora zakupac ne bude optužen za to.

-Kirija koju plaća stanar, kao i računi (zajednički troškovi, struja, voda, gas), može se zahtevati kroz sudski postupak. Takođe, u isto vreme, može se zahtevati i iseljenje. U takvim slučajevima, neophodna je pomoć advokata. Ovaj postupak nije dugotrajan postupak. Troškovi će zavisiti od visine kirije kao i od visine ukupnog duga.

Izuzetan iznos zakupnine, kao i onaj koji verovatno nije moguće dobiti, može biti objavljen Poreskoj upravi. Dakle, vlasnik ne plaća porez, a zakupac će biti primoran u nekom trenutku da plati, jer ovi iznosi dobijaju status javnih prihoda.

Navedena uputstva su izvučena 07.04.2015. u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Prijava za Newsletter