Izgradnja

Grekodom Development koristi najmodernija naučna i inženjerska dostignuća, kao i najbogatije iskustvo stečeno generacijama građevinskih stručnjaka. Postaje moguce sprovesti vaše ambiciozne želje i projekte. Nenadmašan kvalitet rada našeg visoko kvalifikovanog stručnog kadra je uparen sa najmodernijim umetničkim dizajnom, građevinskim tehnologijama, precizno izabranim materijalima i besprekidnim praćenjem i kontrolom koju održavamo u svim fazama građevinskog projekta.

 

Grekodom Development vam nudi kompleksan građevinski nadzor u svim fazama rada, počevši od dizajna plana projekta i razvoja specifikacija do njegovog kančnog izvršenja. Poznavanje i veštine našeg osoblja će vam pomoći da izdgradite vaš grčki dom u najkraćem vremenu i po najmanju cenu.

 

Dok gradimo vaš dom, koristimo materijale najboljeg kvaliteta kao i najmodernija tehnička rešenja koja garantuju sigurnost projekta i pogodnost korišćenja. Zaposleni će vam pomoći da odaberete materijale koji su najpogodniji zazavršetak rada, kao i najbolja rešenja dizajna koja uzimaju u obzir lokalni teren i slično. Stručnost našeg osoblja osigurava da će vaši planovi biti realizovani do maksimuma.

 

Grekodom Development vam pruža sledeće usluge u izgradnji :

  1. Razvoj dizajna izvođača :
  • Razvoj arhitektonskog koncepta uz saglasnost klijenta
  • Dizajn projekta deo po deo (opšti izgled projekta, arhitektonska i građevinska rešenja, grejanje, vodovod kao i druge sisteme)
  • Odobrenje izrade projekta sa upravnim organima
  • Dobijanje građevinske dozvole u Grčkoj

 

  1. Gradjevinski nadzor i tehnički pregled projekta

 

  1. Korekcija projekta ukoliko je potrebna

 

  1. Puštanje u rad projekta

 

 

Grekodom Development izvršava sve vrste poslova povezanih sa izgradnjom kuće u Grčkoj. Naši iskusni inženjeri pružaju usluge projektovanja sitema; naši gradjevinski timovi vrše dekoraciju fasada, krovova, montažu spratova kao i druge vrste gradjevinskih radova.

 

Naša kompanija razvija projekte u različitim nivoima složenosti: dobijanje građevinskih dozvola u najkraćem mogućem roku, a kada se projekat završi, pružamo pomoć u puštanju projekta I njegovu registraciju u grčkim organima uprave. Cena kvadratnog metra projekta se računa odvojeno od cene razvoja projekta, ona iznosi do 1000 evra ili vise u zavisnosti od detalja projekta.

 

Grekodom Development koristi bogato iskustvo I odlično stručno znanje I veštine njegovog kompetentnog stručnog kadra. Pomaže efikasnom planu i organizaciji građevinskog projekta u Grčkoj i garantuje da su svi projekti blagovremeno I efikasno izvršeni u skladu sa individualnim zahtevima naših klijenata.

Prijava za Newsletter