Prodaja - Hotel 1688 m² u Seru

2 000 000 €

1 500 000 €