Prvi grčki ‘‘Grad gastronomije‘‘

Unesko je Solunu dodelio titulu „grad gastronomije“. Danas je Solun jedini grčki grad koji učestvuje u međunarodnom projektu „Mreža kreativnih gradova“.

Početkom novembra UNESCO je objavio novu listu učesnika u projektu. Cilj programa, koji je pokrenut 2004. godine, bio je da se proširi intelektualna interakcija gradova u kulturnoj sferi.

Visok nivo umetnosti, kulture i kreativnosti smatra se preduslovom za stabilizaciju privrede i društvene sfere. Intelektualna saradnja omogućava učesnicima razmenu iskustava i promoviše održavanje međunarodnih kulturnih projekata.
Svaki od gradova predstavlja određeni kreativni pravac, kojih ukupno ima sedam: dekorativne i primenjene umetnosti, kinematografija, književnost, dizajn, medijska umetnost, gastronomija, muzika.

Grad Solun objavio je sjajnu vest – grad je među prvima u Grčkoj pridružio Uneskovoj „Mreži kreativnih gradova“ kao predstavnik u gastronomskoj sferi. To znači da je Unesko prepoznao kulinarsko nasleđe Soluna, njegovu lokalnu gastronomsku zajednicu i tradicionalnu kuhinju.

Za sticanje ove titule Grad je UNESKO-u podnela prijavu sa celokupnim opisom istorijske gastronomske tradicije Soluna, kao i opisom principa kreativnog delovanja lokalnog istraživačkog društva.

Konstantinos Zervas, gradonačelnik grada, sa zadovoljstvom je primetio da je gastronomija zaista neosporna prednost Soluna. Grad se sa punim pravom može nazvati mestom susreta različitih kultura, tradicija i ukusa. Građani Soluna su ponosni na odličnu domaću kuhinju, a sada je to zvanično prepoznao i Unesko.

Razvoj turizma

Marija Karagijani, odgovorna za razvoj kulturne i turističke sfere u Solunu, objasnila je prednosti novodobijenog statusa grada. Turizam u Grčkoj će sada postati veoma prepoznatljiv po svojoj gastronomiji. To će evidentno imati pozitivan uticaj na ekonomiju regiona u celini.

Treba napomenuti da će projekat „Mreža kreativnih gradova“ omogućiti učesnicima aktivnu razmenu iskustava i tajni dostignuća u određenoj oblasti, kao i resursa. Kao rezultat ove interakcije, Solun će moći uspešno da sarađuje sa mnogim gradovima, povećavajući tako svoju atraktivnost među turistima: mnogima će odmor u Grčkoj biti draži od odmora u drugim zemljama.

Prijava za Newsletter