Na Kipru se povećao broj realizovanih kupoprodaja nekretnina.

prvih sedam meseci 2021. godine Republika Kipar je zabeležila veoma primetan rast prodaje vilastanova,  kuća, u svakom slučajuako uporedimo brojke sa periodom januar-jul 2020.-prodaja je porasla za 31%. Ali ako uporedimo prvu polovinu 2019. (do jula), onda se prodajanaprotivsmanjila za 17%. 

Sa 
čime stručnjaci povezuju takve skokove na kiparskom tržištu nekretninaKoliki je udeo 
onih kupovina gde sz kupci  strani državljani? Koliko je kiparsko tržište nekretnina danas privlačnije za strance? Kupoprodaje 
nekretnina na Kiprubrojke i činjenice 

 
Kiparsko odeljenje za zemljišne knjige je 2021godine registrovalo 5.365 transakcija kupoprodaje nekretnina - nasuprot 4.097 transakcija u prvoj polovini 2020. godine i 6.456 transakcija u istom periodu 2019. godine. 
 
Godine 2021. većina kupljenih kuća bila je u Limasolu - zaključeno je 1673 transakcije. Na drugom mestu je Nikozijagde su registrovane 1.582 nekretnine. Pafos je na trećem mestu sa 904 ugovora, a četvrto s pravom pripada Larnaki - ovde su zaključene 843 transakcije. 

Eksperti
 objašnjavaju rast transakcija nekretnina u tekućem obračunskom periodu stagnacijom tržišta nekretnina u prethodnoj 2020. godini. 2020. je bila veoma teška godina za mnoge 
oblastiuključujući i oblast nekretnina jer je pandemija negativno uticala na finansijske mogućnostiVredi pomenuti i ovo čisto tehničko pitanjena primer, Odeljenje za zemljišne knjige dugo je radilo na daljinu, pored toga, redovni letovi su takođe prekinuti na duži period. 
 
Trećinu ukupnog broja transakcija obavljenih od januara do jula 2021. godine (što je 1.753 ugovorazaključili su strani državljani. U istom periodu 2020. godine stranci su kupili 1.660 objekata, a prethodne godine 2.902 objekta nekretnina. 

Ako 
uzmemo u obzir poslednjih 13 godinaonda je 
najbolja godina bila 2018. - u tom periodu stranci su zaključili rekordan broj transakcija kupovine nekretnina - 47,25% od ukupnog broja transakcijaNajmanje transakcija - 21,55% dogodilo se u 2009. godini. 

 

Prodaja
 nekretnina na Kipru ne prestaje da raste
  

Stručnjaci sugerišu da će prodaja na kiparskom tržištu nekretnina u budućnosti samo rastiVerovatno će rasti i udeo transakcija koje zaključuju strani državljaniUdobna klima,neverovatna lepota prirodeadekvatne cene smeštajaširok spektar predloga i opcija - samo su neki od preduslova koji čine nekretnine Kipra tako privlačnim za strance. 

Prijava za Newsletter