4 razloga da investirate u Grčku odmah

1. Dobijanje boravišne dozvole u Grčkoj

Dobijanje boravišne dozvole u nekoj od zemalja EU nije ni malo lako, ali svaka od država članica ima svoje posebne uslove, pod kojima se može ubrzati jedna takva procedura. Najpopularniji izbor je svakako investicija u Grčkoj koja bi mogla da bude vrlo atraktivan destinacija za stalno boravište.

Dobijanje dozvole boravka u Grčkoj je moguće ukoliko se investira najmanje 250.000€ . Kupovina (jedne ili više) nepokretnosti u navedenom iznosu, prikupljanje neophodne dokumentacije i podnošenje zahteva je sve što je potrebno da uradite. Uslovi za izdavanje dozvole boravka su značajno pojednostavljeni usvajanjem Golden Visa programa.

Prednosti programa:

  • Garantuje dozvolu boravka na 5 godina.
  • Automatski odobrava dozvolu boravka za decu nosioca dozvole do 21 godine starosti kao i za roditelje nosioca dozvole.
  • Niste u obavezi da boravite u zemlji.

Nakon petogodišnjeg perioda, dozvola se može obnoviti pod uslovom da je nekretnina i dalje u Vašem vlasništvu.
Iznos od 250.000€ koliko je potrebno da bude minimalna vrednost imovine je jedan od najnižih u EU, kada je traženje dozvole boravka u pitanju. U španiji i Portugaliji, npr, ista takva dozvola se izdaje kada je vrednost nepokretnosti minimum 500.000€, dok je na Kipru ta cifra 300.000€.

2. Mnogo interesantnih projekata za investirati

Danas, u Solunu i Atini, ima veliki broj potencijalnih zgrada za renoviranje. Najbolji predlog bi bio gledati sa perspektivom i ulagati u razvojne projekte, koji bi počeli brzo da donose profit nakon renoviranja i tako obezbediti stabilan prihod. Celi spratovi ili cele zgrade u centru grada predstavljaju veliki interes, jer je potražnja za prostorom za dugoročno izdavanje velika. Cene zakupa za ovakve objekte su već duže vreme visoke.

Osim toga, može se investirati i u hotelsku industriju. To se odnosi na oblasti gde je turizam masivna delatnost – Halkidiki, Krit, Krf. Investiranje u hotele je najkarakterističniji primer uspešnog poslovanja na grčkom tržištu.

Direktna dobit može doći kako iz hotelskog poslovanja tako i iz preprodaje, nakon renoviranja. Dosta hotela je ove godine primilo finansijsku pomoć od države, zbog situacije oko pandemije Covid-a, i stoga natavilo da neometano posluje. Nije došlo do pada u cenama takvih objekata, ali su se pojavili interesantni objekti na tržištu. Očekuje se da se sledeće sezone tržište u potpunosti oporavi, što će kupovinu jednog takvog objekta učiniti profitabilnom.

3. Poreske povlastice kod poreza na prenos i godišnjeg poreza na imovinu (ukidanje PDV-a i umanjenje ENFIA)

Grčko Ministarstvo Finansija je početkom 2020 odobrilo trogodišnju suspenziju plaćanja PDV-a na nepokretnosti (24%) kod objekata koji se prvi put prodaju. Ovo je značajna odluka na tržištu nekretnina.

Grčko Ministarstvo Finansija se odlučilo na ovaj korak kako bi oživela tržište, posebno u ovom segmentu manjih i objekata srednje veličine.

Fizička i pravna lica koja su vlasnici nepokretnosti su u obavezi da plaćaju godišnji porez na imovinu (ENFIA). Obračun se vrši prema tržišnim vrednostima, lokaciji, spratnosti, starosti i stanju fasade. 21. jula 2020, grčki premijer Micotakis je najavio umanjenje ENFIA za 22% kao i dodatno umanjene od 30% u 2021.

Stoga bi, smanjenje ENFIA dovelo do stvaranja uslova i motivacije da se objekti i celokupno tržište nekretnina modernizuje i unapredi.

4. Ukidanje poreza na kapitalnu dobit

Preprodaja kuća i stanova je unosan biznis i stoga je Grčka uvela porez na kapitalnu dobit. Ali do kraja 2022 je ukinuto oporezivanje po tom osnovu. Prema uredbama trenutnog zakonodavnog tela, to ukidanje se odnosi ukoliko broj preprodaja ne prelazi dva. Ako dođe do treće preprodaje, to se smatra poslovnom aktivnošću i biće primenjeno oporezivanje.

Stoga, ako želite da investirate u Grčku, učinite to sada, kada je država stvorila najpovoljnije uslove za privlačenje stranog kapitala.

Prijava za Newsletter