Nekretnine u Grčkoj – Šest promena koje očekuju vlasnike na jesen

Novi model za produženje smanjenja kirija, zajedno sa bonus-porezom za vlasnike nepokretnosti koji su spremni da smanje cene zakupa za poslovne prostore, obnovom ugovora o zakupu, nove objektivne vrednosti u 10.500 oblasti širom zemlje i njihovo proširenje na još 3.000 novih oblasti, smanjenje poreza na imovinu u 2021., smanjenje notarskih taksi za elektronske transfere, ugovore o poklonu i doniranje imovine – sve će to od jeseni činiti novu sliku na polju nepokretnosti i troškova za poreze i takse koji se odnose na nepokretnosti.

Prema informacijama kojima raspolažemo, finansijski kadar u Vladi je doneo odluku po kojoj ostaju na snazi mere obaveznog smanjenja cene zakupa od 40% u oblastima na čije je poslovanje uticala kriza izazvana epidemijom Covid-19 – turizam, priprema hrane, ugostiteljstvo. Paralelno sa donošenjem te odluke radi se na pripremi modela za umanjenje poreza na dobit od izdavanja za one vlasnike koji samovoljno smanje cene zakupa za svoje nepokretnosti za 40%. Do kraja godine se očekuje da će procenitelji ponovo izaći na teren, kada će odrediti nove objektivne vrednosti nekretnina, a novi katalog vrednosti bi stupio na snagu do leta 2021. Čim budemo videli naznake kraja pandemije, Vlada će nastaviti sa smanjenjem stope poreza na imovinu za 8%-10%, iako je to bilo najavljeno za ovu godinu, ali je donošenje odluke ‘‘ostalo u fioci‘‘ Ministarstva, zbog širenja epidemije.

Detaljnije, novi teren u oblasti nepokretnosti vlasnicima donosi sledeće izmene:

1. Zakupi

Priprema se u Ministarstvu novi model po kome će se zadržati umanjenje visine zakupa, jer sledećeg ponedeljka prestaje da važi odluka o obaveznom smanjenju od 40% za zakupe u oblastima proizvodnje hrane, industrije, turizma, transporta, kulture i sporta. U oblastima čije je normalno funkcionisanje izrazito ugroženo pandemijom Covid-19 virusa, obavezno je i dalje održati na snazi ovu odluku. Dokle god se primenjuje ova odluka, vlasnici nepokretnosti imaju pravo na povraćaj poreza do 30% vrednosti iznosa na ime gubitka.

“Cilj nam je da produžimo trajanje uredbe o obaveznom smanjenju kirije na što duži vremenski period”, istakao je Hristos Staikuras, prilikom davanja izjave o tome kako Vlada sprovodi plan ‘‘mešovitih mera‘‘ - obaveznih i dobrovoljnih smanjenja u specifičnim oblastima. Mere će se odnositi na zakupe poslovnih prostora, a ne na zakupe stambenih objekata. Detaljnije, kod primera gde postoji dogovor između vlasnika i zakupca, razmatra se o dodatnim podsticajima vlasnicima kako bi dobrovoljno smanjili visinu zakupa. Prema tim detaljima, vlasnici koji se slože sa zakupcima oko smanjenja kirije, imaće pravo na umanjenje poreza. Smanjenje poreza biće uslovljeno visinom popusta koji dve strane dogovore. Naglasio je da je ΠΟΜΙΔΑ ( udruženje zakupodavaca) sugerisala da se u potpunosti odustane od obaveznog smanjenja u iznosu od 40% i da se pređe na model po kome bi se uz dobrovoljno smanjenje i dogovor obeju strana, ukoliko se iznos za kiriju smanji za 40%, zakupodavcu na ime smanjenja dobiti omogući smanjenje poreza od 30%.

2. Ugovori o zakupu

Poreski obveznici koji svoje nepokretnosti daju pod zakup, u obavezi su da podnesu formular AADE, zaključno sa 30. septembrom 2020., izjavu u statusu trenutnog ugovora o zakupu ( da li je važeći ili je istekao) kao i da prijave sve zakupe od kojih ostvaruju prihod od 2014., a koje do sada nisu prijavili. Prijave mogu biti podnete bez straha od retroaktivnog oporezivanja.

3. Objektivne (realne) vrednosti

Pojava koronavirusa je zamrzla ispitivanje o modelu određivanja realne cene nepokretnosti, koje je započeto početkom godine u Ministarstvu Finansija uz pomoć procenitelja. Sledeće godine, a opet u skladu sa razvojem situacije u vezi sa koronavirusom, teći će plan usklađivanja realne, objektivne i tržišne vrednosti. Od privatnih procenitelja biće zatraženo da reorganizuju cenovne oblasti u različitim delovima zemlje. Pandemija je preokrenula sliku na tržištu zemljišta, srozavajući vrednosti nekih parcela. Sugestije koje su pristigle od procenitelja odnose se na nove objektivne vrednosti u preko 10.000 katastarskih opština, biće obavezujuće za zvaničnike iz Ministarstva Finansija, koje će sve primedbe i sugestije filtrirati i obraditi, formiranjem radne grupe. Novi katalog i kalkulator vrednosti nepokretnosti stupiće na snagu tokom 2021. u slučaju obračuna poreza na imovinu, odnosno od 1. januara 2022. u slučaju obračuna poreza na prenos.

4. Poširenje oblasti zonskih cena

U najmanje 3000 oblasti širom zemlje očekuje se da po prvi put budu uspostavljene zonske cene, koje će se prvi put pojaviti u novom katalogu objektivnih vrednosti. To se pre svega odnosi na oblasti koje su razvijene, uglavnom turistički, ali do sada su ih poreske Vlasti posmatrale i tretirale kao oblasti izvan granica lokalnih urbanističkih planova, dakle sa manjom vrednošću parcele. Davanjem realnih vrednosti ovim oblastima, očekuje se značajno povećanje sredstava prikupljenih oporezivanjem u tim oblastima.

5. ENFIA (Objedinjen porez na imovinu) 2021

Tokom leta sledeće godine očekuje se smanjenje stope poreza na imovinu oko 8%-10%, a sve u kombinaciji sa novim katastarskim vrednostima. Smanjenje je bilo prvo planirano za ovu godinu, ali je pandemija odložila primenu takve odluke. Očekuje se da će smanjenje poreza na imovinu da se potre sa povećanjem katastarskih vrednosti u oblastima gde je po uredbi iz 2018. i dalje velika razlika izmedju tržišnih i katastarskih vrednosti nepokretnosti. U svakom slučaju, glavnu ulogu u određivanju visine poreza na imovinu u sledećoj godini igraće nove zonske cene. Najveći teret pašće na vlasnike nepokretnosti na najboljim lokacijama, ostrvima i popularnim turističkim mestima za koje će po prvi put biti odrađena realna procena vrednosti. To se odnosi na vlasnike koji trenutno u vlasništvu imaju skupe nepokretnosti na Mikonosu, Santoriniju, Krfu i u drugim skupim oblastima, uključujući i delove Atike koji su, uz obračun po sadašnjim katastarskim vrednostima, plaćali na ime poreza iznose slične onima koji plaćaju vlasnici manjeg stana u Kalitei.

6. Elektronski prenos vlasništva.

Po okončanju dugačkih redova ispred ispostava Uprave javnih prihoda, i podnošenja zahteva za prenos poreskoj upravi vlasništva po osnovu kupoprodaje ili poklona, putem e-maila ili poštom, sledeći korak je planiran za 2021. Svaka promena vlasništva će se obavljati elektronski, putem Notara, potpuno digitalizovano i uz prijavu poreza na dobit.

Prijava za Newsletter