Smanjuje se porez na imovinu - ENFIA

Vlada Kiriakosa Micotakisa je pokrenula proces smanjenja stope poreza na imovinu (ENFIA). Grčko Ministarstvo finansija planira da od sledeće godine dodatno smanji porez na imovinu. U proseku, smanjenje će biti oko 10%. Tokom 2019 ono je iznosilo 22%.

Vlasnici nepokretnosti plaćeju ENFIA porez u pet jednakih mesečnih rata. Ove godine, rok za izmirenje prve rate bio je septembar, a poslednja je krajem januara 2020.

Tumačenja i nova polazišta

Veliki broj eksperata se usprotivio ovoj inovaciji. Oni tvrde da bi smanjivanje ovog poreskog nameta vodio ka značajnim gubicima u državnoj kasi. Ovim smanjenjem će biti obuhvaćene stotine hiljada vlasnika nepokretnosti. Grčka Vlada je već izdvojila sredstva kojima bi pokrila planirane manjak u budžetu koji bi nastao.
U predhodnom periodu, povod za povećanje poreske stope bila je ekonomska kriza. Sada, kako se situacija popravila, stvorili su se uslovi da se smanji ovaj namet stanovništvu. Istovremeno, ukida se jedinstvena stopa oporezivanja i uvodi se koeficijent vrednosti, kojim će se proračunavati stvarna vrednost nepokretnosti, u zavisnosti od regiona i lokacije.

Poreski bonusi

Nadležno ministrastvo objavljuje da će, pored smanjenja ENFIA poreza, sektor nepokretnosti dočekati povećanje ili smanjenja zonskog tarifiranja u nekim oblastima. Tokom 2019. vlasnici nepokretnosti čija vrednost ne prelazi 60.000€, plaćali su za 30% niže namete. Vlasnici nekretnina u vrednosti do 200.000€ ostvarili su pravo na smanjenje poreza od 10%.
Prema mišljenjima stručnjaka, vlasnici jeftinijih nepokretnosti ove godine platiće na ime poreza 50-70€, dok će vlasnici nešto skupljih nekretnina platiti oko 100€. Več tokom 2020. i 2021. vlasnici nepokretnosti u vrednosti od preko 200.000€ sa novom stopom oporezivanja uštedeće mnogo više. Za njih se planira smanjenje od 20% tokom 2020. i dodatnih 10% smanjenja tokom 2021.

Stanje i cene na tržištu nepokretnosti

U poslednje vreme, tržište nepokretnosti u Grčkoj je u ekspanziji: Izgrdnja novih objekata je toku, mnoge stare zgrade se rekonstruišu, mnogima se menja namena. Tako naprimer, nekadašnji kancelarijski prostori postaju stambene jedinice. Pored rasta vrednosti nekretnina, primetan je i porast interesovanja među stranim investitorima.
Najveće cene poslovnog i stambenog prostora su rezervisane za centralne delove Atine i za rizorte u poznatim letovalištima. 2019 povećane su i cene rentiranja u celoj zemlji. Negde je porast cene kvadrata brži, negde sporiji, ali u globalu gledano, prosek na nivou države je oko 9%.

Prijava za Newsletter