Grčka ima planove da postane zemlja sa najboljom poslovnom klimom u EU.

Grčki ministar za Investicije i ekonomski razvoj, Adonis Georgiadis, je najavio ambiciozne planove. On je uveren da će pozitivno poslovno okruženje privući strane investitore koji žele da posluju u fer tržišnim  uslovima.

Planovi u vezi sa poslovnom klimom

Trenutno, glavni cilj Ministarstva je da se stvore povoljni uslovi za poslovanje. Značajno je smanjen obim borbe sa birokratijom, sprovedena je revizija poreskog sistema a smanjeni su i sami nameti.

Već u avgustu će biti odobren novi zakon, kojim će se značajno pojednostaviti poslovanje u zemlji. Adonisu Georgiadisu je poveren zadatak da revitalizuje državnu ekonomiju i on planira da do decembra 2019. predstavi program kojim će unaprediti klimu za investicije.

Reakcije iz Brisela

Grčka Vlada najavila je najavila smanjenje poreza. Međunarodni poverenici su uvereni da bi se ovim merama poništili svi dosadašnji pokušaji normalizacije ekonomskog stanja u zemlji. Da bi  grčka privreda nastavila da pokazuje pozitivan rast, neophodno je, smatraju, da budžetska politika ostane u prethodno utvrđenim okvirima, sve dok se zacrtani ciljevi, dogovoreni u prvim etapama prevazilaženja krize,  ne dostignu.

Stvarni ekonomski ciljevi grčke Vlade

Prema rečima Ministara grčke Vlade, da bi zemlja ostala  na putu ekonomskog rasta, neophodno je da se normalizuje poslovna klima. Trenutni ambiciozni cilj jeste da se duplira stopa rasta . Novi  Predsednik Vlade Kiriakos Micotakis i njegov kabinet su potpuno fokusirani na dostizanje ovog cilja.

Novoizabrana Vlada je Skupštini već podnela predlog Zakona o smanjenju poreza na nepokretnosti. Zakon će se odnositi kako na pravna tako i na fizička lica. Smanjenje nameta i taksi biće sprovedeno u etapama i ići će i do 30%. Od ovoga će, pre svega, korist imati kompanije koje u svojim imovinskim listama imaju veliki broj kvadrata različite namene.

Prijava za Newsletter