Віза в Греції

Podrška za dobijanje Gečke vize od strane Grekodom Development kompanije.

Grekodom Development ima za cilj stalno proširivanje svog spektra usluga za svoje klijente i na poboljšanje kvaliteta korisničkog servisa. Vođeni tim principom, Grekodom Vam pruža kompletnu podršku za dobijanje vize. Podnošenje zahteva za dobijanje vize može biti uplitanje u komplikovane procedure, ali osoblje naše kompanije će Vam garantovati punu podršku pri prikupljanju dokumenata i završavanju procedure.

Podrška za vizu podrazumeva završetak  2. godišnjeg višekratnog ulaska u Grčku i zahteva od klijenta da prikupi minimalni paket dokumenata. U slučaju kupovine imovine, takođe pomažemo našim klijentima u podnošenju zahteva za boravišnu dozvolu. Još jedna od važnih usluga koju nudimo našim klijentima jeste zdravstveno osiguranje koje Vam pružamo dok boravite u Grčkoj.

Viza servisna podrška, zajedno sa drugim aspektima Grekodom Developmnt kompanije garantuje  najveći kvalitet, najkraće vreme usluga i najbolje rezultate.

Dokumenti Za Vizu

Dokumenta potrebna za dobijanje Grčke vize

Višestruki ulaz- Šengen viza i boravišna dozvola za vlasnike nekretnine u Grčkoj.

Iako je kupovina nekretnine u završnoj fazi, nakon što je ugovor o prenosu potpisan, kupac ima pravo na više ulazaka-Šengen visa. Ova viza mu daje pravo da poseti Grčku i druge zemlje Šengen zone dokle god viza važi.

Ova viza važi za jednu godinu i može se obnavljati svake godine. To daje pravo vlasniku imovine i njegovoj porodici da ostane u Grčkoj i u drugim zemljama Šengena ne duže od 180 dana u godini.

Zahtev za vizu se podnosi u konzulatu zemlje boravišta klijenta. Takođe, možete ovlastiti i advokate Grekodom Development a u Moskvi da uradi za Vas. Oni će završiti sve potrebne procedure u vezi sa podnošenjem zahteva za boravišnu dozvolu ili za dobijanje vize. Sve što treba da uradite jeste da pošaljete sve overene dokumente i da ovlastite našeg advokata da deluje u Vaše ime. Usluga za podnošenje zahteva iznosi 100 €.

Dokumenti dostavljeni  u Grčkom konzulatu u Moskvi zajedno sa vizom:

 • Kopija ugovora o Kupoprodaji nekretnine
 • Pozivno pismo ( za lica koja ne poseduju imovinu u Grčkoj; nije potrebna posebna forma pisma )
 • Overeno punomoćje čime se daje punomoćje članu naše kompanije da završe sve formalnosti oko vize
 • Podnosimo zahtev za vizu za jednu godinu (za vlasnike nekretnine) i na 6 meseci (za posetioce)

Za zaposlene u Rusiji:

 • Formular za prijavu
 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija narednih stranica pasoša; stranica u vezi sa biografijom i sa registtracijom podnosioca
 • Dokaz o zaposlenju (potpisana i pečatirana izjava o zaposlenju, koja sadrži adresu i broj telefona poslodavca, položaj i plata podnosioca zahteva)

Za samozaposlene:

 • Formular za prijavu
 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija narednih stranica pasoša; stranica u vezi sa biografijom i sa registtracijom podnosioca
 • Kopija sertifikata individualnog biznisa, kopija iz registra poreskih obveznika, i bilans uspeha izdat od strane poreskog tela. U slučaju da koristi svoj lični pečat, zapečaćena izjava o zaposlenju.

Za penzionere i nezaposlene:

 • Formular za prijavu
 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija narednih stranica pasoša; stranica u vezi sa biografijom i sa registtracijom podnosioca
 • Kopija penzionerske kartice
 • Sponzorsko pismo od bliskog srodnika podnosioca prijave, kopija dokumenta koji dokazuje srodstvo, izjava o zaposlenju rođaka sponzora, ili izjava banke podnosioca zahteva sa saldom na računu ne manje od 30 000 rub.

U slučaju maloletnika (ispod 18 god sa ličnim pasošom)

 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza (ako ih ima)
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija iz matične knjige rođenih
 • Originalna izjava izdata od strane škole maloletnika
 • Sponzorsko pismo od bliskog srodnika maloletnika, kopija dokumenta koje pokazuje srodstvo, izjava srodnika o zaposlenju ili izvod iz banke.

Za maloletnike koji putuju sa jednim roditeljem:

 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza (ako ih ima)
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija iz matične knjige rođenih
 • Originalna izjava izdata od strane škole maloletnika
 • Sponzorsko pismo od bliskog srodnika maloletnika, kopija dokumenta koje pokazuje srodstvo, izjava srodnika o zaposlenju ili izvod iz banke.
 • Saglasnost od drugog roditelja i kopija pasoša (stranice koje sadrže biografiju i registraciju)

U slučaju da maloletnik putuje bez pratnje roditelja:

 • Važeći pasoš plus Xerox kopija prve strane i svih Šengenskih viza (ako ih ima)
 • 2 fotografije u boji (3.5x4.5mm ili 3x4mm)
 • Xerox kopija iz matične knjige rođenih
 • Originalna izjava izdata od strane škole maloletnika
 • Sponzorsko pismo od bliskog srodnika maloletnika, kopija dokumenta koje pokazuje srodstvo, izjava srodnika o zaposlenju ili izvod iz banke.
 • Saglasnost oba roditelja (koje sadrži ime osobe u pratnji maloletnika) i kopija pasoša (stranice koje sadrže biografiju i registraciju )

*U slučaju da vlasnik nekretnine ne putuje, samo presentuje kopiju naslovne strane pasoša; ukoliko putuje i ima validnu vizu, pokazuje i kopiju vize.

Prijava za Newsletter