Troškovi Registracije

Ugovor o kupovini nepokretnosti: naknade i dodatni troškovi

Ako potpišete ugovor o kupoprodaji u obavezi ste da platite sledeće dodatne troškove i naknade:

Ako je cena nekretnine €100.000 i porez je 3,09%, onda su troškovi sledeći:

 

  • Naknada advokatu: 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV koji se dodaje na ovaj iznos) = €1.845
  • Naknada notaru 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV) = €1.845
  • Porez na prenos: 100.000х3,09%=3.090 €
  • Troškovi registracije u katastar: 100.000х0.5% = 500 €
  • Naknada za agenta: 100.000х2%= 2.000 € (plus 24% PDV)= 2.460 €

Ukupni iznos: 9.740€ (Ovaj iznos se ne može smatrati kao naknada za usluge obračunate na bazi cene nekretnine).

 

Ako je cena nekretnine €100.000 a porez 24%, troškovi su sledeći:

  • Naknada advokatu: 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV koji se dodaje na ovaj iznos) = €1.845
  • Naknada notaru 100.000х1,5% = 1.500 € (plus 24% PDV) = €1.845
  • Porez na prenos: 100.000х24%=24.000 €
  • Troškovi registracije u katastar: 100.000х0.5% = 500 €
  • Naknada za agenta: 100.000х2%= 2.000 € (plus 24% PDV)= 2.460 €

Ukupni iznos: 29.650€ (Ovaj iznos se ne može smatrati kao naknada za usluge obračunate na bazi cene nekretnine).

Prijava za Newsletter