Dokumenti Za Registraciju

Dokumenta potrebna za kupovinu nekretnine u Grčkoj

Procedura kupovine nekretnine u Grčkoj je veoma jednostavna i potrebno je malo vremena. Danas je potrebno samo 10 radnih dana kako bi ste dobili puno vlasništvo nad imovinom u Grčkoj. Možda ste čuli da baš i nije tako, i tako nešto se priča sa razlogom, ali to više nije tako; pre juna 2011. godine zakon je bio takav da ukoliko želite da kupite nekretninu blizu državne granice, morali bi ste pošalje zahtev i da tražite dozvolu za kupovinu od Grčkog ministra odbrane. Zbog toga je kupac bio primoran da skupi veliki broj dokumenata i ceo taj proces bi trajao par meseci. Sada je procedura postala daleko jednostavnija, i sve formalnosti pri kupovini se završe za 10 dana. Takođe, i spisak potrebnih dokumenata je postao daleko kraći.

Lista dokumenata potrebnih za kupovinu nekretnine:

  • Važeći pasoš
  • Važeća Grčka ili Šengen viza
  • Dokument koji potvrđuje boravišnu adresu (lična karta ili pasoš zemlje prebivališta)
  • Izjava o radu, odnosno dokument koji potvrđuje okupaciju kupca (vrsta okupacije nije potrebna)
  • Kopija poreske deklaracije ( ili potvrda poreza na prihod, ili bilo koja druga potvrda prihoda – potvrda o primanjima, izvod iz banke). Iznos prihoda prikazan u dokumentu nije relevantan i nije u korelaciji sa cenom nekretnine. Ovaj dokument je potreban kako bi ste se registrovali kao poreski obveznik Grčke.

Prijava za Newsletter