Atinski aerodrom se smatra jednim od najbezbednijih u Evropi

@shutterstock

Pandemija novog koronavirusa je uticala na projekte mnogih kompanija i naterala ih da se suoče sa izborom – sačuvati klijente koliko god je to moguće ili se staviti na ‘‘veliku pauzu‘‘. Međunarodni aerodrom Elefterios Venizelos u Atini se takođe susreo sa takvim izborom. Čak i tokom prvog naleta  epidemije, preduzete su sve neophodne mere  kako bi se sprečilo širenje virusa i trenutno je ovaj aerodrom na drugom mestu po bezbednosti u Evropi.

Ovo su podaci Safe Travel Barometra, koji je obuhvatio i po bezbednosti rangirao više od 400 aerodroma širom sveta. Istraživanje je urađeno na osnovu informacija koje su davali sami putnici. U obzir je uzet i Protokol o bezbednosti COVID-19, i isto istraživanje je rađeno na 29 lokacija. Neki od kriterijuma su dodatne preduzete mere bezbednosti kao i poverenje samih putnika. Rangiranje je obuhvatilo i brzinu kojom su aerodromi reagovali na covid prednju i koliko su praktični za putnike bili predlozi u vezi sa zaštitom. 

Kao rezultat, 15% od ukupnog broja aerodroma je dobilo preko 4 poena, što se smatra dobrom ocenom. Što se Evrope tiče, najbezbedniji aerodrom koji su putnici odabrali je aerodrom Hitrou u Londonu, sa prosečnom ocenom 4,4 poena. Atinski aerodrom Elefterios Venizelos je na drugom mestu sa prosečnom ocenom 4,3. Ako se uzmu o obzir podaci iz celog sveta, grčki aerodrom se kotira na šestom mestu, posle Abu Dabija, Dubaija, Katara, Londona i Singapura. Treba navesti da ni jedan od ovih aerodoma nije uspeo da dobije prosečnu ocenu veću od 4,4, pa je stoga ocena za atinski aerodrom od 4,3 poena zaista izuzetan rezultat.

Ankete sa samim putnicima je obavljena tokom oktobra 2020, kada je drugi talas epidemije već bio u zamahu. Stoga, ocenjivači su smatrali da su aerodromi imali i više nego dovoljno vremena da se pripreme i organizuju u vezi sa zaštitom od zaraze i maksimizuju bezbednost svojih putnika. Međutim nisu se svi aerodromi pridržavali uputstava SZO i nisu se bavili pojedincima koji koriste prostorije i usluge aerodroma tokom pandemije. Očekuje se da će ocene o bezbednosti na aerodromima biti objavljivane jednom mesečno.

Prijava za Newsletter