Usvojena obustava naplate PDV-a na nepokretnosti u Grčkoj

Grčko Ministarstvo finansija odobrilo je trogodišnju obustavu naplate PDV-a pri kupovini nepokretnosti. Ovo je vrlo važna odluka koja se tiče jednog od najvažnijih tržišta. Zamenik Ministra je potpisao ovu odluku objašnjavajući ujedno proceduru kojom se garantuje suspenzija naplate PDV-a. Pored toga, odgovorio je na nedoumice koje se odnose na vlasnike nepokretnosti kojima je PDV već odbijen, ali su, u svetlu novonastalih okolnosti, i te nepokretnosti obuhvaćene ovom odlukom.

Svrha odluke

Grčko Ministarstvo finansija se odlučilo na promenu procedure naplate PDV -a prilikom kupoprodaje nepokretnosti kako bi se revitalizovalo tržište I kako bi se obezbedili značajne pogodnosti za vlasnike objekata male i srednje kvadrature. Ova suspenzija naplate, zajedno sa smanjenjem stope poreza na imovinu i kreiranje podsticaja za modernizaciju i unapređenje objekata, dovešće, po mišljenju Ministarstva, do modernizacije celokupne građevinske industrije.
Zbog uslova koji će se ovim ustupkom steći, biće primetan značajan rast u broju potpisanih kupoprodajnih ugovora, koji će biti oporezovani samo porezom na prenos apsolutnih prava stopom od oko 3,09%.

Smanjenje stope poreza na imovinu

Vlada Premijera Micotakisa je izučavala oporezivanje imovine u Grčkoj i razmatrala kakve bi se mere mogle doneti. Jedan od koraka bi bilo smanenje ENFIA, ili poreza na imovinu – u ovoj godini planirana korekcija je oko 10%. U prošloj godini, Ministarstvo je već smanjilo stopu oporezivanja za 22%. Međutim, neki finansijski stručnjaci osporavaju ovu odluku, tvrdeći da bi ovakva odluka nanela štetu državnoj kasi. Sa druge strane, Vlada namerava da eventualni manjak pokrije iz budžetskih fondova.

Zakon predviđa da svi vlasnici nepokretnosti moraju platiti ENFIA u pet jednakih rata. Tako je, naprimer, prošle godine, uplata prve rate morala biti realizovana najkasnije do septembra, a poslednja, peta rata, već u januaru naredne godine. Smanjenje stope poreza na imovinu obuhvatiće stotine hiljada vlasnika nepokretnosti. Vlada je bila primorana da tokom ekonomske krize poveća ovu stopu, ali sada, kada se ekonomska situacija stabilizovala, vlasti nastoje da značajno smanje ovaj namet.


Rast u sektoru građevine u Grčkoj

Podržano poreskim reformama i unapređenom ekonomskom situacijom u zemlji, preduzimači su počeli više da grade i opšte tržište nepokretnosti je oživelo. Posebno se razvojem ističe regija Atika, gde su izdate brojne građevinske dozvole za stambene i komercijalne objekte. Jedan od razloga ove intenzivne aktivacije je i potražnja koja postoji kod stranih investitora. Mnogi od njih, pre svega, žele da dobiju boravišnu dozvolu, kao dodatak nepokretnosti koju priušte sebi. Osim toga, mnogi žele da to učine što pre, dok je cena kvadrata u Grčkoj još koliko-toliko pristupačna, jer cene vrlo brzo rastu.

Prema istraživanju agencije ELSTAT, samo u Atici je sklopljeno 200% više kupoprodajnih ugovora u odnosu na projekciju koja je postojala, i čak 17% više građevinsikh dozvola je izdato.
Ovaj rast u obimu izgradnje je zabrinuo čelnike iz Grčkog Udruženja Građevinskih kompanija. Građevinski bum može dovesti da prezasićenja na tržištu, i na kraju rezultirati padom cena.

Prijava za Newsletter