Pozitivni Aspekti Grčke Legalizacije

Prednosti Grčke legalizacije

 

  • Zajedno sa zvanjem vlasnika imovine, kupac stiče pravo svojine nad zemljištem na kome se nalazi njegova imovina (obično zemljište ili zemljište za poljoprivrednu upotrebu)
  • Vlada ne proverava poreklo plaćanja iz prestonice stranca, odnosno da li su porezi plaćeni u zemlji njegovog porekla
  • Potpisivanje posebnog ugovora koje daje pravo kupcu i njegovoj porodici da imaju više Šengen viza za više ulazaka u svim zemljama Šengena. Nakon što je potpisan glavni ugovor, stiče pravo da aplicira za boravišnu dozvolu, koja važi u svim zemljama Šengena
  • Niske poreske stope za imovinske poklone, za stečenu imovinu i za nasleđenu imovinu
  • Državljanima treće zemlje (van EU) je dozvoljeno da kupe nekretninu u Grčkoj
  • Posebna pravila u zvaničnom registru imovine se primenjuju, na sve stanove, kuće i vile koje se nalaze unutar stambenog naselja

 

Treba napomenuti da su propisi kod Grčkih nekretnina, jedni od najstarijih imovinskih propisa na svetu, i strogo se poštuju. Garantuje se osiguranje imovine kao i validnost ugovora o prenosu koji je priznat isto kao i akt Vlade. Evropski zakoni se automatski primenjuju u Grčkoj, a oni daju vlasnicima poprilično dosta privilegija i prednosti. Neke od njih su gore pomenute

Prijava za Newsletter