Od proleća 2023. domaća solarna energija u Grčkoj pojeftiniće zbog nižeg PDV-a

PDV na solarne i fotonaponske bojlere će pasti na 6% u proleće 2023. Grčka vlada preduzima ovaj korak u okviru programa podrške domaćinstvima koja su odlučila da naprave korak ka energetskoj autonomiji i koriste obnovljive izvore energije da pokriju svoje lične potrebe. Takođe, smanjenje poreskog opterećenja neophodna je mera u okviru razvoja energetske nezavisnosti zemlje i cele Evropske unije.

Radikalno smanjenje stope PDV-a - sa 24% na 6% - pokrenuta je Direktivom (EU) 2022/542. Pomenuta direktiva će uticati na poresku stopu za građane 27 zemalja članica Evropske unije i generalno učiniti obnovljivu energiju dostupnijom. Paralelno sa pojeftinjenjem zelene energije, postepeno će se smanjivati preferencijalni tretman za ekološki štetne izvore toplote i svetlosti.

Od sledeće godine nove zgrade u Grčkoj će se odmah graditi sa fotonaponskim panelima. Nacionalni zakon o klimi zahteva od investitora koji grade polustambene zgrade da pokriju najmanje 30% površine krova uređajima za skladištenje solarne energije. To nisu obavezni da rade samo u crkvama i turističkim objektima. Od 2026. godine sistemi zelene energije biće obavezni na svim novim zgradama površine 250 kvadratnih metara, a od 2029. godine - na svim stambenim zgradama bez izuzetka, moraće da se instaliraju i priključe infrastruktura i prijemnici za fotonapon.

Uprkos činjenici da Grčka već na sve moguće načine ohrabruje građane da pređu sa klasičnih na obnovljive izvore energije, i dalje postoje mnoge prepreke na putu ka samodovoljnosti i ekološkoj prihvatljivosti. Na primer, krajem 2022. godine podneto je skoro 70 hiljada prijava preduzeća i privatnih potrošača za postavljanje solarnih elektrana u zemlji, ali je teško predvideti vreme njihovog izvršenja: postoji nedostatak opreme u zemlji.

Prijava za Newsletter