Registrovano je skoro 8 hiljada zahteva za preseljenje na Kipar

Nikos Nuris, ministar unutrašnjih poslova Kipra, u svom govoru na osmoj konferenciji Best Legal u Limasolu, podelio je rezultate poétka primene fundamentalno nove strategije za privlačenje biznisa za državu. Tako, prema rečima ministra, zahvaljujući uvođenju novih pravila za izmeštanje preduzetnika i kompanija, sve više predstavnika međunarodnog biznisa planira ili je već angažovano na premeštanju svog sedišta na ostrvo.

Ažurirana procedura za brzo pokretanje poslovanja privlači strane kompanije

2020. godine, po prvi put na Kipru, uveden je takozvani mehanizam za pokretanje poslovanja. Već 2021. godine, u okviru programa za dobijanje boravišne dozvole za strance koji su došli da rade ili se bave preduzetničkom delatnošću na ostrvu, izgrađenog oko pomenutog mehanizma, prihvaćeno je i obrađeno 5475 zahteva. U avgustu 2022. godine, po istom programu, već su podneti zahtevi za dobijanje boravišne dozvole na Kipru za 7883 radnika međunarodnih kompanija – a još nije kraj godine.

U 2022. godini program je malo promenjen. Sada se prijemom i obradom prijava bavi posebno organizovano odeljenje za ovu namenu, formirano na bazi Ministarstva energetike, trgovine i industrije Kipra. Zbog povećanog protoka pristiglih prijava moralo se napraviti posebno odeljenje.

Uporedo sa uvođenjem novih pravila za preseljenje, zemlja je donekle revidirala i migracionu politiku za predstavnike međunarodnog biznisa. Kroz pregled će biti lakši direktan ulazak na Kipar zaposlenih koji su državljani zemalja van Evropske unije. Pored toga, biće prilike za zapošljavanje za rodbinu raseljenih radnika. Samo tokom 2021. godine predstavnici relevantnih ministarstava i resora primili su više od 4.000 zahteva za TRP od rođaka ljudi koji već imaju privremenu boravišnu dozvolu rade na Kipru. Od avgusta 2022. godine podneto je više od 4,5 hiljada takvih zahteva.

Prema novim pravilima, koji važe do 2026. godine, međunarodne kompanije registrovane na Kipru imaće pravo da angažuju bilo koji broj kvalifikovanih radnika među građanima zemalja van EU. Pribavljanje dodatnih dozvola za ovo neće biti potrebno, samo registracija kod odeljenja koje se bavi ovim pitanjima.

Prijava za Newsletter