Kipar menja pravila u vezi sa prefercijalnim PDV-om za nekretnine

Direktiva Evropske unije o maksimalnoj površini stanova (novogradnja) koji podležu smanjenoj stopi PDV-a - 5% -  nije u skladu sa domaćim kiparskim zakonodavstvom. Danas 5% PDV-a na Kipru plaćaju vlasnici kuća do 200 m2. Prema direktivi EU, od država članica se traži da uvedu zakone o stopi PDV-a od 5% na kuće do 140 kvadratnih metara.

Poslanici Kipra aktivno raspravljaju o mogućnostima implementacije direktive EU u poresko zakonodavstvo zemlje. Ali jednostavno prihvatanje pravila „kao što jeste“ neće funkcionisati, rizik od udara na ionako nestabilnu industriju nekretnina u zemlji je previsok. Čak ni višemilionske kazne u slučaju ignorisanja zahteva Evropske unije nisu toliko opasne kao podizanje stope PDV-a hiljadama vlasnika kuća površine od 141 do 200 m2.
 
Ministarstvo finansija ove zemlje je početkom jula razvilo jednu od nacrta za predlog zakona koji bi mogao malo da poveća limite nametnute od EU i time zaštiti kiparske nekretnine od naglog poskupljenja za sadašnje i buduće vlasnike. Predlog zakona mora da odobri parlament zemlje.

Novim predlogom zakona predviđen je grejs period - do novembra ove godine. Na kraju grejs perioda planirano je da se na nove zgrade primenjuju sledeće stope PDV-a:

  • Za kuće od 170–220 kv.m - 19% za svaki kvadratni metar preko granice
  • Za kuće preko 220 m2 - 19% za svaki kvadratni metar celog projekta
  • Za stanove do 110 m2 - 5% samo za površine do 90 m2.


Važna tačka u pitanju primene snižene stope PDV-a za male kuće i stanove je cena nekretnina. Na Kipru se preferencijalna stopa može primeniti samo na kuće ispod 350.000 evra i stanove vredne do 200.000 evra.

Prijava za Newsletter