Stranci su ponovo počeli da aktivno ulažu u nekretnine u Grčkoj: obim investicija se vratio na nivo iz 2019

U prvom kvartalu 2022. godine strani investitori su uložili rekordnih 374 miliona evra u nekretnine u Grčkoj. Prema podacima Nacionalne Banke Grčke, Grčka je imala skoro isti iznos investicija pre tri godine 2019. godine - pre pandemije i krize izazvane pandemijom, u zemlji gde je turizam ključna grana privrede.

Strano ulaganje u nekretnine u Grčkoj je jedan od načina za dobijanje boravišne dozvole, a sa njom i dobijanja mogućnosti da se više godina slobodno živi i putuje po zemljama Evropske unije. Osim toga, stranci koji su investirali u Grčku u okviru zakonom utvrđenog iznosa i dobili boravišnu dozvolu mogu naknadno da podnesu zahtev za državljanstvo, što je takođe veoma atraktivno za one koji žele da se presele u zemlju sa udobnom mediteranskom klimom i umerenim porezima kao i sa dobrim životnim standardom. Prema statistici za period 2020-2021, interesovanje investitora za kuće i stanove na Balkanu je donekle splasnulo, ali je 2022. godine, nakon ukidanja kovid ograničenja, ponovo poraslo na nivo iz 2019.

Stranci su u prva tri meseca 2022. godine u Grčkoj kupili nekretnine za 374 miliona evra, što je mnogo više od prošlogodišnjih 214 miliona evra. Istovremeno, čak i 2021. godina, koja se smatrala ne najuspešnijom za grčku privredu po prihodima od stranih investitora, donela je 1,17 milijardi evra profita od nekretnina, što je skoro 35 odsto više od iznosa koja je primljen za celu 2020.

Rastući iznos ulaganja u nekretnine u Grčkoj jasno ukazuje na povratak stranih kupaca na domaće grčko tržište. Pokazatelj koji je objavila Banka Grčke za 1. kvartal 2022. je samo 18,7 miliona evra manji nego za isti period 2019. godine – pre pandemije i izolacije. Shodno tome, rast investicija ukazuje na pozitivnu dinamiku u razvoju privrede zemlje u celini – obnavlja se turistički sektor, grade se novi i jačaju postojeći spoljnoekonomski odnosi domaćih preduzeća.

U situaciji kada se povećava priliv investicija iz inostranstva u nekretnine, zanimljivo je činjenica da tržište raste uprkos smanjenju transakcija građana Ruske Federacije, zemlje koja je ranije bila jedno od tri najdinamičnija tržišta odakle su dolazile investicije. Takođe, ove godine među investitorima nema kineskih državljana, koji su činili značajan udeo u ukupnom iznosu investicija po programu Zlatna viza za strane investitore.

Prijava za Newsletter