Autorizovana agencija može postati bilo koja agencija koja je u skladu sa zahtevima naše kompanije i koja je spremna da održi visoke standarde kvaliteta rada .

 

Pogodnosti za članove naše mreže:
• Besplatna registracija :
• Povezivanje sa Call - centrom i Jivochat-om :
• Jedinstveni standardi kvaliteta, sticanje kupaca i pomoć kupcima :
• Tehnička obuka o proizvodu i prodaji :
• Lični trener kao ključ za efikasnu saradnju :
• Publikacija u odeljku " Ovlašćeni partneri " :
• Očigledna profitabilnost poslovanja : maksimalne provizije , sa besplatnom registracijom :

Exclusive Partners

 

Oblici obrazovanja / usavršavanja zaposlenih u ovlašćenim Agencijama za :
• Seminare :
• Vebinare :
• Spoljna događanja :
• Pomoć u prodaji :
• Organizacija i upravljanje zajedničkim projektima :
• Reklama i info ture :
• Konferencije članova mreže :

 

 

Za sva pitanja, obratite se Centralnoj kancelariji Grekodom - a:

 

Greece, Thessaloniki

14th Kilometer of Thessaloniki - Michaniona

(+30) 2310.591.431

info@grekodom.gr